.
top of page

 בר מצוה

אתם רוצים לחגוג בר מצווה ערכית בירושלים?

עם הרבה כיף פעילויות וחוויות?

אבל בלי לשבור את הראש...

 

פעילות בר מצוה מרתקת,

תוך כדי סיור באתרי העיר העתיקה בירושלים,

סיפורי עדות ומנהגים.

 

סדנת סופר סת"ם, מפגש עם סופר סת"ם

הכותב מזוזות ותפילין, הילדים יתנסו בכתיבה

כל ילד יקבל מזכרת של קלף עם שמו.

 

הצגות מרתקות:

  • הילד הספרדי מהעיר העתיקה

  • הילד החסידי שרקד ושמח ברוסיה

  • הילד האמריקאי ששיחק בייסבול

  • הילד שחגג בשוק מחנה יהודה

 

bottom of page