.
top of page

סיורי השראה וחוויה בירושלים- סביב מעגל השנה. 

חלונות וצמחיה מקסים -
דלת צבעונית יפה

התוכניות מאושרות על ידי משרד החינוך

במערכת גפן.

סיורי השראה וחוויה בירושלים- סביב מעגל השנה
לקראת הקיץ! רוצה להזמין אותך לפסק זמן מעומס החיים והרעשים

לשנות צורת הסתכלות על העולם,

לחיים של פשטות, אמונה, ראיית הטוב, ועשיה מתוך שמחה

בכל סיור: מקומות- דמויות נשיות – סדנת  אימון ותובנות מהעבר וההווה לעתיד

 

- אשת חיל מי ימצא סיור בעקבות נשות הנחלאות 

בימי שישי בחודשים יולי אוגוסט 

https://www.funzing.com/sd/ky6TLP

בעקבות יהודית ורות נשים ששינו את ההסטוריה

ממשכנות שאננים להר ציון

ימי שני בחודשי יולי אוגוסט 

https://www.funzing.com/sd/VRS1tO

?"ונהפוכו" איך אוכל להפוך את עולמי ולהרגיש מלכה

  בתקופת פורים סיור במקור ברוך בעקבות אסתר המלכה

https://www.funzing.com/sd/MvvYUP

."הכשרון המיוחד שבי" בעקבות זלדה המשוררת

 זלדה השתמשה בכשרונה למען הכלל. סיור בשכונת שערי חסד

https://www.funzing.com/sd/16plXM

"חיבור לטבע, התבוננות ורגיעה"

 בעקבות מרים הנביאה בסכר עין כרם- לקראת פסח  

https://www.funzing.com/sd/LSxo6c

 אפשרות לסיורים נוספים לקבוצות מאורגנות 

"להסתכל על החיים בזום אאוט וזום אין" בעקבות חנה אם שמואל הנביא, ביקור באתר שמואל הנביא

 

לחיות "בגדול "את החיים. בעקבות דונה גרציה האשה האצילית בשכונת הבוכרים

"שורשים דרכי אבות..."

בעקבות השורשים המשפחתיים שמחזיקים אותנו. טיול  בעיר העתיקה .

הכנסת אורחים גיוון וטעימות" טיול בשוק מחנה יהודה בעקבות הני מכליס וטעימות בריאות על פי

הרמב"ם בשוק 

"עם כל ילד גדלה האהבה" בעקבות  רחל אימנו.

bottom of page