.
top of page

חצר שכונת בתי הורנשטיין                                    

הסיפור מאחורי אבן הפינה
מדוע שאדם אמיד מפולין ירצה להגיע ולתרום את רכושו לירושלים

לחצר שעכשיו נבנית?

דובער הורנשטיין היה הגביר של העיירה רדימישל באוקראינה בפולין.
הוא גם נתן והשפיע לנזקקים הרבים שגרו בעיירה. וגם נידב בעין יפה ומאור פנים. 

ערב אחד מגיעים אליו גבאי הצדקה של העירייה,

ומספרים על יתומה ויתום צעירים אשר מתקרב זמן חתונתם,

אך אין תקציב להוצאות החתונה והנדוניה.
הוציא הורנשטיין מכיסו צ'ק גדול ומסר לגבאים והוסיף

"אל תשכחו להזמין אותי לחתונה".


הגיע יום החתונה החופה נערכה והגביר הורנשטיין לא הגיע.
היכן הוא? שכח להגיע?
לא נורא!

בא נערוך תהלוכה עם החתן הכלה הנגנים וכל האורחים ישר לביתו של הורנשטיין.
וכך יצאה תהלוכה חגיגית!

של החתן הכלה הכלייזמרים וכל האורחים היישר לביתו של הורנשטיין...


כאשר הגיעו גילו כי בתדהמה כי הורנשטיין ואשתו אזוקים ושודדים לוקחים את כל רכוש הבית...
התהלוכה הגיעה בדיוק ברגע הנכון כדי להציל אותם!
המשתתפים בחתונה תפסו את השודדים ושיחררו את הורנשטיין ואשתו.

ומה אמר הורנשטיין? חשבתי שאני עושה טובה לכם אך בעצם כך ניצלו חיי...
מעתה אתרום יותר! 
אמר ועשה. 
נתן הורנשטיין תרומה גדלה למען בניית שכונת חצר חדשה בירושלים, 30 משפחות של תלמידי חכמים עניים.


הכניסה לשכונת בתי הורנשטיין מרחוב ישעיהו 19.מעל כיכר השבת 

הסיפור כולו מתוצמת על לוח אבן בשכונה:

לכאן נידב הגביר הגדול  מפולין  ובנה את השכונה.

בכניסה לחצר יש עשרות קופות צדקה לארגונים השונים. 
והם כמו עדות לכך שצדקה היא גלגל חוזר בעולם אתה נותן ויום אחד זה חוזר אליך.
 

קופת צדקה
bottom of page