.
top of page

מרכז התיירות “ירושלים של מעלה - מפגשים עם העולם החסידי”

מזמין אתכם לפגוש את ירושלים מזוית שלא הכרתם.

מפגשים עם העולם החסידי דרך אירוח בבתים,

סיפורים שלא הכרתם, וניגונים שפותחים את הלב.

bottom of page