.

!תודה

אנו צריכים את עזרתך!!!

פעילות ירושלים של מעלה היא פעילות של קירוב לבבות 

על מנת שנוכל לפתח ולהרחיב את הפעילות

דרושים אנשים עם לב חם ורצון לסייע ולהפיץ אחדות ואהבה בעם ישראל

רוצה לטייל איתי בירושלים?  איילת אורן

  • Facebook