רוצה לטייל איתי בירושלים?  איילת אורן  052-7502770   |   yerushalaim770@gmail.com